Lund University, Medical Faculty

Individanpassad vård för diabetes - bättre diagnos ger bättre prognos

Tid: Torsdagen den 7 juli kl 14.30-15.30

Plats: Hästgatan 13, Visby

Beskrivning av evenemanget:

Individanpassad vård inom diabetes står för dörren. Vad innebär det för patienterna? Vad innebär det för sjukvården? Vilka medel krävs för att omsätta ord till handling?

Utökad beskrivning av evenemanget:

Diabetes är inte en utan flera sjukdomar. Över 400 miljoner människor i världen - varav en halv miljon i Sverige - lever dagligen med hotet om följdsjukdomar och förtidig död. Det finns idag ingen bot! Antalet nyinsjuknade i diabetes i världen ökar lavinartat. Förutom det personliga lidandet står samhället inför dramatiskt ökade kostnader.

Vad innebär framtidens individanpassade vård och skräddarsydda behandling när det gäller diabetes? Ökad livskvalitet för patienten och minskade kostnader för samhället, är det en möjlig kombination?
Sverige är världsledande på flera områden inom diabetesforskningen. Var står forskningen i dag och vilka innovationer är på gång?

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av framtidens diabetesvård.

Medverkande:
Marju Orho-Melander, professor, Lunds universitet
Björn Eliasson, adj professor Göteborgs universitet, diabetesläkare
Johnny Ludvigsson, professor, diabetesläkare, ordf Barndiabetesfonden
Fredrik Löndahl, ordf Diabetesförbundet
Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier
Mona Landin-Olsson, ordförande Svensk förening för diabetologi
Annie Chandy, innovation officer, Lunds universitet

Moderator:
Fredrik Hed

Last updated: June 2, 2016
Website contact: LUDC webteam

LUDC, CRC, SUS Malmö, Entrance 72, House 91:12. SE-205 02 Malmö. Telephone: +46 40 39 10 00