LUDC

Intresseanmälan studie

Printerfriendly version

To the original page

Forskning om muskelfunktion och ämnesomsättning på CRC, SUS Malmö

Vi söker män i åldern 20 - 50 år, för en fördjupad undersökning av muskelfunktion, mjölksyretolerans på testcykel och ämnesomsättning. Ett av syftena är att testa metodiken för cellodling av så kallade satellitceller, tagna från et lårmuskelprov, och sedan utsätta dessa för olika substanser som påverkar förbränningen. Detta är ett profilområde vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Undersökningen genomförs i de nyinrättade lokalerna på Clinical Research Centre (CRC) i Malmö samt på klinisk fysiologisk avdelningen vid SUS.

Du är välkommen med en intresseanmälan. Du bör vara frisk och inte ta några läkemedel. Efter intresseanmälan skickar vi hem en blankett för hälsodeklaration och ytterligare information till dig.

Det första besöken inkluderar en allmän undersökning, information av läkare, fastande blodprovstagning med blodsocker, kolesterol mm. samt ett enkelt konditionsprov på testcykel.

Därefter planeras besök för mjölksyretest, sk Wingate test, samt ett fett- och muskelbiopsiprov (litet prov på underhusfett och lårmuskel i lokalbedövning) som görs direkt efter testet med en tidsåtgång på ca 1-1½ timme. Det ingår också ett maximalt konditionstest (VO max) vid ett separat tillfälle. Undersökningen är kostnadsfri men det utgår ingen ekonomisk ersättning.

Undersökningen är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Lund, dnr 2015/593.

Last updated: November 6, 2015
Website contact: LUDC webteam


LUDC, CRC, SUS Malmö, Entrance 72, House 91:12. SE-205 02 Malmö. Telephone: +46 40 39 10 00