Funding

Main Funding Resources

Funding Source

               Duration

National Institute of Health (NIH)

             2008-2013

University of South Florida (subcontract) diet

             2009-2010 

JDRF

             2008-2009

EU-DIAPREPP

             2008-2010

EFSD

             2008-2010

Vetenskapsrådet

             2009

UMAS fonder

             2009

Svensk Diabetesförbundet

             2009

Öresunds Diabetes Academy

             2009

Alf-anslag

             2009

Sandbloms fond

             2009

Kungliga fysiografen

             2008

Crafoordska stiftelsen

             2008

Novo Nordiskt

             2007

Gyllenstiernska Krapperups stft

             2009

Sv Läkaresällskapet

             2008

 

Last updated: November 9, 2009
Website contact: LUDC webteam

LUDC, CRC, SUS Malmö, Entrance 72, House 91:12. SE-205 02 Malmö. Telephone: +46 40 39 10 00